OBLIGATORISK HYGIEJNEKURSUS

HASTER FOR KOSMETISKE TATOVØRER

 

DEN NYE TATOVERINGSLOV FRA 2018 KRÆVER, AT KOSMETISKE TATOVØRER BLANDT ANDET GENNEMFØRER ET LOVPLIGTIGT HYGIEJNEKURSUS INDEN 1. JULI 2021.

UDEN DIPLOMET I HUS BLIVER VIRKSOMHEDEN ULOVLIG, ADVARER OVERLÆGE JØRGEN SERUP, EN AF DANMARKS MEST ERFARNE EKSPERTER PÅ OMRÅDET.

 

Er du kosmetisk tatovør skal du skrive dig datoen 1. juli 2021 bag øret. Den markerer nemlig skæringsdatoen for, hvornår du senest skal have gennemført det nye obligatoriske hygiejnekursus for at kunne få lov at fortsætte din forretning.

 

Kurset er en del af den nye tatoveringslovgivning fra 2018, der er sat i verden for at gøre op med den lovløshed, som har regeret i branchen siden begyndelsen. Det forklarer overlæge Jørgen Seerup, der er chef for Bispebjerg Hospitals tatoveringsklinik og en af udbyderne af det nye kursus. Gennem de senere år har han fulgt lovgivningsarbejdet tæt og fungeret som en af regeringens rådgivere på området. Derfor er han også glad for, at der endelig rykkes på sagerne. ”Hele branchen har fungeret ulovligt i årevis. Men det har man rettet op på med lovgivningen fra 2018, der kræver, at man som tatovør, herunder også som kosmetisk tatovør, skal være registreret hos Sundhedsstyrelsen og gennemgå to kurser, et fagkursus og et hygiejnekursus, der begge er uafhængige af brands. Det må man sige er meget rimeligt og betryggende for kunderne,” konstaterer han.

 

I sit arbejde på Tatoveringsklinikken har han gennem årene mødt mange kvinder, der har lidt under særdeles dårlige og uprofessionelle behandlinger. Skæve bryn, granolomer og knudedannelse i brynene, eyelinere der løber ud og rød pigment i læ- ber, der giver slem allergi er blot nogle af de mest hyppige skader, han og hans team behandler.

 

”På mange måder er de skader, kosmetiske tatovører påfører, særligt alvorlige, fordi de sidder i ansigtet. Vi kan i mange tilfælde få det til at gå væk. Men der er også nogle vi ikke kan hjælpe. Eksempelvis har vi har haft nogle kvinder, hvor behandlerne har forsøgt at ætse skaden væk med syre og har fået lavet en forfærdelig ravage.”

 

Heldigvis er det ikke hver dag, han møder den type skader i sit arbejde, og der findes fortsat rigtigt mange dygtige behandlere derude, pointerer han. Alligevel giver det god mening, at markedet nu reguleres, for det vil forhåbentlig betyde, at bund- niveauet hæves og at fårene skilles for bukkene, konstaterer han.

 

Lov giver kunder retstilling

Tidligere har personer, der er blevet fejlbehandlet ikke haft mulighed for at klage, politianmelde skaden eller søge erstatning, fordi der ikke fandtes nogen lovgivning på området. Men det åbner 2018-lovgivningen op for nu.

 

”Hvis du som kunde fremover bliver behandlet forkert, kan du nu gå i retten med det. Kunder, der eksempelvis bliver udsat for infektioner under behandlingen, kan sagsøge den pågældende udøver, hvis udøveren ikke har gennemgået det lovpligtige hygiejnekursus og ikke har indrettet sig efter hygiejnekravene. Det kunne de ikke før. På den måde giver det særligt kundernes retsstilling et kæmpe løft,” fastslår Jørgen Serup.

 

Hygiejnekurset skal primært sikre, at ingen kunder bliver inficeret med bakterier som eksempelvis stafylokokker, der er dem, han oftest møder i klinikken, efter dårlig hygiejne hos den kosmetiske tatovør. Men også streptokokker, sjældne tuberkuloselig- nende infektioner, svamp og hepatitis b og c kan forekomme.

 

På det nye hygiejnekursus, der varer seks timer, skal man blandt andet igennem bakterielære, virusinfektioner, korrekt klargøring af arbejdsstation, placering af blæk mellem kunder, så det ikke forurenes og meget mere. Særligt set i lyset af corona er hy- giejnekurset blevet mere aktuelt end nogensinde før, siger han.

 

”Som kosmetisk tatovør har du nøjagtig samme risiko for at introducere bakterier som almindelige tatovører, og med corona sidder du under en meter fra patienten, hvilket giver nogle helt særlige udfordringer i denne tid.”

 

EU regulerer blækket

De kosmetiske ansigtstatoveringer blev udviklet i forlængelse af den almindelige tatoveringstrend, der begyndte i 90’erne, men som for alvor tog fart i starten af 00’erne. Tidligere var der flest mænd, der lagde hud til blækket, men i dag er det overvejende kvinder, der lægger sig på briksen. Selv om tatoveringer i dag er allemandseje, har der ikke før nu været politisk vilje eller bevågenhed på områ- det, konstaterer overlægen. Faktisk har der været en decideret politisk modvilje mod en regulering af markedet.

 

”Fra politisk hold har man betragtet tatoveringer som noget skod. Hvis man var så dum, at få en tatovering, måtte man også selv tage konsekvensen, hvis det gik galt. Men efter, man har set så mange skader relateret til området, har man været tvunget til at tage affære,” forklarer han.

 

Også EU har meldt sig på banen med et helt nyt regulativ om blæk, der stiller meget skrappe krav til sammensætningen. Når papiret om få måneder er blevet oversat til dansk og fået et stempel i Miljømi- nisteriet, vil det være et fungerende dansk regelsæt, hvilket betyder, at al blæk inden længe i princippet vil være ulovligt, forudser han. For de nye krav er så skrappe, at producenterne af blæk ikke vil kunne leve op til det.

 

”Det stiller alle udøvende tatovører i en fortvivlende situation. Det vil kunne ske, som i USA, at myndig- hederne er nødt til, at sætte kikkerten for det blinde øje, for p.t. er der som sagt ikke nogen blæk, der vil kunne leve op til de nye regler. Regulativet fylder omkring 600 sider og er en del af det såkaldte REACH (EU’s kemikalielovgivning, der har til formål at sikre, at de 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø, red.). Det er utroligt kompliceret.”

 

I det nye regulativ har EU markeret 4.150 forskelige kemiske stoffer, der fremover enten bliver helt eller delvist forbudt at tilsætte blækket. En uoverskuelig liste, som bliver umådelig svær, ja direkte umulig for blækproducenterne at overholde, påpeger han. ”På den ene side er det jo en god ting, at man kigger kritisk på blækbranchen, der har været ren farveindustri på linje med produktion af maling uden tradition for at kontrollere den kemiske renhed. Vi ved, at der er nikkel i stort set samtlige blæk, og at 10 procent af alle nye blæk er forurenet med bakterier, selvom der står ’steril’ på flasken.. Men med det nye regulativ får man nærmest overreguleret markedet, og det betyder, at det bliver svært at producere noget som helst.”

 

Uanset hvad fremtiden bringer, er det i hvert fald hugget i granit, at alle der arbejder indenfor områ- det af kosmetisk tatovering, herunder både micro- pigmentister og microbladers, skal se at få meldt sig på hygiejnekurset.

 

”Man skal tage det alvorligt og se og melde sig til nu. Mange kurser er allerede ved at være udsolgt, og har man det ikke på plads inden skæringsda- toen, falder hammeren.”

 

KURSUS INDEN JULI 2021

Nyt kursus er obligatorisk

Alle tatovører, herunder kosmetiske tatovører, skal have gennemgået et seks timers hygiejnekursus med et indhold angivet af Seruminstituttet. Uden dette kan man ikke tatovere erhvervsmæssigt   i Danmark. Ingen hidtidige kurser opfylder de nye krav, og forskellige ’gamle’ kursusdiplomer har derfor ikke gyldighed.

 

Kom på kursus med Tatoveringsklinikken

Et af de førende kurser organiseres af Jørgen Serup, Tatoveringsklinikken Bispebjerg Hospital og CAP-partner med kurser i København, Århus og Fredericia. Kurserne har professionelle sundhedsfaglige undervisere med specialindsigt og relevant autorisation og opfylder ubetinget de officielle krav. I undervisningen indgår videoer optaget både hos almindelige tatovører og hos kosmetiske tatovører/mikropigmentister. Kurset er det samme, uanset om du er tatovør el- ler kosmetisk tatovør. Læs mere eller tilmeld dig her: https://hygiejnekursusfortatovoerer.dk/

 

Se hele den nye tatoveringslov her